Przetargi

 
W ramach świadczonych przez nasze biuro usług przygotowujemy programy ubezpieczeniowe dla jednostek budżetowych. 

 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług grupowego ubezpieczenia pracowników dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

WSZ Leszno

1.Informacja o wyborze oferty