Oferta

Proponujemy Państwu skonstruowanie programu ubezpieczeniowego, tak by objął on jak największą cześć szkód, których wyeliminowanie jest niemożliwe, a jednocześnie współgrał z metodami zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom i ograniczania ich skutków, jeżeli one wystąpią. Podejmiemy się znalezienia racjonalnego kompromisu pomiędzy pewnym ubezpieczeniem a postawionymi przez Państwa wymogami.
 Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy wykonać następujące czynności brokerskie:
- analiza rodzaju i wielkości ryzyka- analiza działalności podstawowej i ubocznej organizacji, obszarów działania, warunków zakupów surowców, sprzedaży produktów, lokalizacji i wartości mienia identyfikacja zagrożeń oraz ocena ich skutków;
 - doradztwo w wyborze firm ubezpieczeniowych- z uwzględnieniem kryteriów pewności ( gwarancje prawne i ekonomiczne), realności ochrony oraz poziomu pokrycia strat, ceny ochrony ubezpieczeniowej, szybkości likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań;
- negocjacje warunków ubezpieczenia uwzględniających indywidualne potrzeby oraz specyfik branży- propozycję odpowiednich klauzul warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.;
- ulokowanie ubezpieczenia – merytoryczne sprawdzanie wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami;
-sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpiecznia- przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań, aneksy, ugody, cesje itp.