Kadra

Największym naszym kapitałem są ludzie. Brokerskie Biuro Ubezpieczeń „MANC” współpracuje z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny ubezpieczeń. Jest to kilkunastoosobowy dynamiczny zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach, stale podnoszonych na regularnie prowadzonych szkoleniach.